Retourbeleid

Retourneren van een internetaankoop

1. Aanmelden van uw retourzending
Online gekochte artikelen kunnen binnen 14 dagen na levering zonder opgaaf van reden worden geretourneerd. Uitzondering hierbij zijn:
- Maatwerkproducten
- Showroommodellen
- Afgeprijsde artikelen

Eventuele retourkosten voor het terugsturen zijn hierbij voor eigen rekening. U dient uw retourzending vooraf schriftelijk aan ons door te geven. Dit kan zowel telefonisch als per mail. Vermeld hierbij uw naam, telefoonnummer, ordernummer en de staat waarin het product verkeert. Afhankelijk hiervan wordt de hoogte van het terug te betalen bedrag bepaald.

2. Kosten voor het retourneren
Indien u besluit uw aankoop terug te sturen, dan zijn de kosten van het retourzenden aan FactoryHouse voor eigen rekening. Indien FactoryHouse het product moet ophalen bij de klant, wordt hiervoor € 99.- in rekening gebracht.

3 Staat retourzending
De staat van het te retourneren product heeft drie variaties:

Staat 1: Het product is onbeschadigd en in de originele, ongeopende verpakking en voldoet aan de voorwaarden gesteld in lid 4. De klant ontvangt 100% van het overeengekomen aankoopbedrag van het product retour (excl.verzend- & transportkosten).

Staat 2: Het product is onbeschadigd, de originele verpakking is beschadigd c.q. geopend maar het product voldoet aan de voorwaarden gesteld in lid 4. De klant ontvangt 85% van het aankoopbedrag van het product retour (excl. verzend- & transportkosten).

Staat 3: Het product is beschadigd of gebruikt en de originele verpakking ontbreekt. Het product voldoet aan de voorwaarden gesteld in lid 4. De klant ontvangt 50% van het aankoopbedrag van het product retour (excl. verzend - & transportkosten).

4. De voorwaarden voor retourzending
De voorwaarden voor retourzending zijn als volgt:
- Het product is geheel compleet en in de originele staat
- Het product is ongebruikt
- Het product is schoon, zoals de klant deze heeft ontvangen

5. Bepaling restitutiebedrag
a. Na ontvangst van het retour gestuurde product zal FactoryHouse het product door een deskundige laten onderzoeken. De klant wordt na dit onderzoek op de hoogte gesteld van het oordeel van de deskundige en het percentage dat aan de klant zal worden terug betaald.
b. Indien de klant akkoord gaat met het in lid 3 gestelde percentage, zal FactoryHouse het overeengekomen bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 8 werkdagen overmaken.
c. Indien de klant niet akkoord gaat met het in lid 3 gestelde percentage, blijft het product eigendom van de klant en dient de klant binnen een termijn van 8 werkdagen het product bij FactoryHouse op te halen. Eventuele kosten zijn hierbij voor eigen rekening.

Annuleren van een internetaankoop
Indien u de bestelling tijdens of na het leveren annuleert, dan is FactoryHouse genoodzaakt u de bezorgkosten van € 50.- aan u in rekening te brengen. Alle annuleringen dienen binnen 14 dagen schriftelijk aan FactoryHouse kenbaar te worden gemaakt. Dit kan via de e-mail of per post. U dient in uw schriftelijke annulering in ieder geval uw volledige naam, telefoon- en ordernummer te vermelden. Voor het terugbetalen van reeds betaalde bedragen hebben wij uw bankrekeningnummer nodig. Klanten uit België dienen tevens het IBAN en BIC/Swift nummer van hun eigen bank te vermelden.

Let op: het rekeningnummer dat u opgeeft voor de terugbetaling dient gelijk te zijn aan het rekeningnummer vanwaar u de betaling aan FactoryHouse heeft gedaan. Terugbetalingen worden doorgaans binnen 8 werkdagen gedaan. 


Retourneren of annuleren van een winkelaankoop
Producten die in de winkel zijn aangekocht vallen niet onder het herroepingsrecht.
Eventuele aanbetalingen worden niet gerestitueerd.


Monteren & Bezorgen
a. Goederen worden door ons niet gemonteerd tenzij anders schriftelijk vermeld.
b. Onze chauffeurs bezorgen op de begane grond, indien lift aanwezig waar de goederen inpassen worden de goederen ook boven geplaatst.
c. Verpakkingsmaterialen worden niet door ons afgevoerd.
d. Voor smalle gangen e.d. nemen wij geen verantwoording en leveren dan tot aan het eerste obstakel.
e. FactoryHouse is niet aansprakelijk voor eventuele ontstane schade tijdens het bezorgen en monteren.