Garantie

Algemene voorwaarden

Op al onze transacties zijn de algemene voorwaarden van kracht zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht.
Deze voorwaarden zijn getoetst aan de algemeen geldende normen in de woonbranche


Garantie voorwaarden

Deze garantievoorwaarden houden in, dat elk meubel uit onze collectie, gedurende een periode van 12 maanden na datum van aflevering wordt gegarandeerd op constructiefouten.

Mocht zich binnen deze periode van 12 maanden na datum van aflevering een constructiefout voordoen, dit geheel ter beoordeling van FactoryHouse, dan is FactoryHouse bereid het onderdeel waar zich deze fout voordoet kosteloos te herstellen of te vervangen.

Constructiefouten dienen duidelijk onderscheiden te worden van materiaalfouten en bekledingsmateriaal.

De door FactoryHouse geautoriseerde servicedienst bepaalt tot welke categorie een fout behoort.

FactoryHouse verleent een garantie van 12 maanden op materiaalfouten en bekledingsmateriaal, voor zover het betreft gebreken die bij normaal aanvaardbaar gebruik aan de dag treden en wel volgens onderstaande regels.

Verkleuren van stoffen door zonlicht valt niet onder garantie.

 

Onderstaande regels zijn van toepassing:

in het eerste jaar na datum van aflevering

De kosten van vervanging/reparatie met inbegrip van vrachtkosten komen voor rekening van Factoryhouse.nl bij artikelen v.a. een aankoopwaarde > € 299.-

Artikelen < € 299.- dienen zelf ter reparatie aangeboden te worden.

De goederen die ter reparatie/omruiling worden aangeboden dienen op de begane grond aanwezig te zijn en worden derhalve niet naar boven gebracht.

Onoordeelkundige behandeling van of onvoldoende zorg voor meubelen, stoffen of andere bekledingen sluit elke reclame uit en doet garanties en waarborgen vervallen.

Deze garantie voorwaarden zijn alleen van toepassing op artikelen die daadwerkelijk gekocht zijn bij Factoryhouse.nl.

Reclamaties worden alleen in behandeling genomen indien deze gegrond zijn bevonden.

De door Factoryhouse.nl hiervoor aangewezen service dienst beoordeelt of een klacht gegrond is en wat er vervolgens dient te geschieden om deze af te handelen.

Indien de klacht ongegrond berekenen wij € 50.- voorrijkosten !

 

Showroom / Opruimingsmodellen

Op showroom - / opruimingsmodellen wordt extra korting gegeven en daardoor 6 maanden garantie verleend tenzij anders vermeld / overeengekomen is.

 

Outlet artikelen worden verkocht zonder garantie !!

De klant dient alvorens tot aankoop over tegaan, zelf nauwkeurig de staat van het betreffende artikel te controleren.